top of page

Re-integratie 2e spoor

Uw medewerker is uitgevallen als gevolg van ziekte. Een arbeidsdeskundige heeft de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker onderzocht en concludeert dat uw medewerker niet kan terugkeren in zijn of haar eigen werk.

 

Indien er binnen uw organisatie (1e spoor) geen passend alternatief werk voor uw medewerker beschikbaar is, dan adviseren wij om in het kader van de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) een re-integratietraject 2e spoor in te gaan zetten. In het 2e spoor wordt gezocht naar passend werk bij een andere werkgever.

 

JobXchange werkt met ervaren en resultaatgerichte professionals die jarenlange ervaring hebben met re-integratie, outplacement, en (loopbaan)coaching. Zij hebben kennis van de regionale arbeidsmarkt en beschikken over een groot en actief netwerk. Het actief begeleiden naar een nieuwe passende functie staat binnen het re-integratietraject centraal. Ons uiteindelijke doel is uw medewerker aan een nieuwe passende functie bij een andere werkgever te helpen. Mocht dat binnen de afgesproken trajectduur niet lukken, dan is uw medewerker in ieder geval ‘arbeidsmarktklaar’ en dus in staat om zelfstandig de arbeidsmarkt verder te benaderen. Tijdens het traject krijgt u van ons regelmatig een terugkoppeling en rapportages (werkplan, voortgangsrapportage en een plaatsings- of eindrapportage) die zijn opgesteld naar de maatstaven van het UWV.

 

Een traject duurt 6, 9 of 12 maanden, afhankelijk van het tijdstip waarop het traject start en de situatie waarin uw werknemer zich bevindt. Door tijdig te starten met een re-integratietraject 2e spoor maakt u de kans op een loonsanctie zo klein mogelijk.

Fases re-integratie 2e spoor

(optioneel)

Intakefase

 • uitvoerig intakegesprek

 • terugkoppeling aan werkgever

 • opstellen realistisch werkplan

 

Fase 1: coaching en oriëntatie

 • verwerking verlies huidige baan

 • coaching ‘Sterk naar Werk’!

 • wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik

 • loopbaantesten en/of onderzoek

 

Fase 2: arbeidsmarktoriëntatie

 • is de wensfunctie realistisch?

 • is scholing noodzakelijk?

 • zijn er voldoende vacatures?

 • in loondienst of als zzp-er?

 • opstellen persoonlijk zoekprofiel

 

Fase 3: updaten sollicitatievaardigheden

 • opstellen of updaten curriculum vitae

 • persoonlijke en effectieve motivatiebrief

 • workshop presentatie en representatie

 • het nieuwe solliciteren (skype-gesprek etc.)

 • effectief solliciteren (jobalerts etc.)

 

Fase 4:  baan veroveren

 • personal branding vanuit intrinsieke motivatie

 • profilering via LinkedIn en Facebook

 • video-pitch (optioneel)

 • netwerken

 • benaderen flexbureaus

 • bemiddeling bij potentiële werkgevers

 • ondersteuning bij uw sollicitatie-activiteiten

 • acceptatie nieuwe baan (nazorg)

bottom of page