top of page

Haalbaarheidsonderzoek

‘Is re-integratie 2e spoor realistisch en haalbaar?’

Wij adviseren om een haalbaarheidsonderzoek in te zetten, als u twijfelt of de inzet van een 2e spoor re-integratietraject voor uw zieke werknemer realistisch en haalbaar is. Een haalbaarheidsonderzoek wordt veelal ingezet op basis van het oordeel van de bedrijfsarts over de beperkte inzetbaarheid van de zieke medewerker in combinatie met de arbeidsmogelijkheden volgens de arbeidsdeskundige. Het onderzoek maakt inzichtelijk welke mogelijkheden er voor uw zieke medewerker zijn op de arbeidsmarkt. Als na het onderzoek blijkt dat er onvoldoende mogelijkheden voor uw zieke medewerker zijn in regulier werk, dan kunt u dit onderzoek gebruiken voor een verkorte IVA aanvraag of bij de aanvraag van een deskundigenoordeel bij het UWV. Hiermee kunt u een loonsanctie voorkomen. Indien er wel realistische mogelijkheden in regulier werk zijn, dan kan het haalbaarheidsonderzoek onderdeel worden (fase 1: oriëntatie) van het 2e spoor re-integratietraject.

 

Onderdelen van het haalbaarheidsonderzoek:

 

  • Uitvoerige intakefase

  • Capaciteiten-, interesse-, en beroepsmogelijkheden onderzoek (hierbij zal uiteraard kritisch worden gekeken naar de belasting en belastbaarheid binnen de functies)

  • Arbeidsmarktoriëntatie (onderzoek naar arbeidsmarktrelevantie)

  • Eindrapportage (met heldere conclusie en advies)

  • Indien realistisch: vervolg 2e spoor re-integratietraject

 

Een haalbaarheidsonderzoek duurt afhankelijk van de vraag 2 à 3 maanden. Indien nodig maken wij tijdens het onderzoek gebruik van online testen.

bottom of page