top of page

Re-integratie 3e spoor

Is uw werkgever eigen risicodrager voor de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en heeft u na de WIA-keuring recht op een WGA-uitkering? Dan mag u van uw werkgever (of de verzekeraar van uw werkgever) wellicht gebruik maken van een 3e spoor re-integratietraject.

 

U bent uitgevallen als gevolg van ziekte en heeft een 2e spoor re-integratietraject doorlopen. Binnen dit 2e spoor traject is het nog niet gelukt om een nieuwe passende baan te vinden. U heeft een WIA-keuring gehad bij het UWV. Wanneer uit de keuring blijkt dat u nog benutbare arbeidsmogelijkheden hebt, dan is het raadzaam om gebruik te maken van een re-integratietraject 3e spoor. In het 3e spoor (WGA-traject) wordt binnen uw mogelijkheden alsnog gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. Met deelname aan een 3e spoor re-integratietraject vergroot u uw kans op een baan. Zowel u als uw werkgever zijn gebaat bij een succesvol re-integratietraject.

 

Een re-integratietraject 3e spoor bij jobXchange begint altijd met een uitvoerig intakegesprek. Op basis van de intake stellen wij samen met u een realistisch werkplan op. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met uw beperkingen, maar wordt vooral gekeken naar uw mogelijkheden. Tijdens het 3e spoor traject leren wij u de arbeidsmarkt anno nu (het nieuwe solliciteren) op professionele wijze te benaderen. Door een mogelijke ‘snuffelstage’ of een werkervaringsplaats kunt u ervaren hoe het is om bij een andere werkgever te werken en wat een functie inhoudt. Dit biedt u tevens de mogelijkheid om te bepalen hoeveel uren per dag u dit werk volhoudt. Bovendien kunnen we dan helder krijgen wat u nog nodig hebt, om voor een dergelijke functie kansrijk te worden. Denk hierbij aan een hulpmiddel, een cursus of korte opleiding. Uiteraard ondersteunen en begeleiden wij u tijdens dit proces. Wij hebben een gezamenlijk einddoel; ander passend werk!

 

Gedurende het re-integratietraject heeft u wekelijks of tweewekelijks coach- en begeleidingsgesprekken. Daarnaast zijn wij voor u telefonisch, via whatsapp en per e-mail bereikbaar voor vragen en overleg.

Fases re-integratie 3e spoor

(optioneel)

Intakefase

 • uitvoerig intakegesprek

 • terugkoppeling aan werkgever

 • opstellen realistisch werkplan

 

Fase 1: coaching en oriëntatie

 • verwerking verlies huidige baan

 • coaching ‘Sterk naar Werk’!

 • wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik

 • loopbaantesten en/of onderzoek

 

Fase 2: arbeidsmarktoriëntatie

 • is de wensfunctie realistisch?

 • is scholing noodzakelijk?

 • zijn er voldoende vacatures?

 • in loondienst of als zzp-er?

 • opstellen persoonlijk zoekprofiel

 

Fase 3: updaten sollicitatievaardigheden

 • opstellen of updaten curriculum vitae

 • persoonlijke en effectieve motivatiebrief

 • workshop presentatie en representatie

 • het nieuwe solliciteren (skype-gesprek etc.)

 • effectief solliciteren (jobalerts etc.)

 

Fase 4:  baan veroveren

 • personal branding vanuit intrinsieke motivatie

 • profilering via LinkedIn en Facebook

 • video-pitch (optioneel)

 • netwerken

 • benaderen flexbureaus

 • bemiddeling bij potentiële werkgevers

 • ondersteuning bij uw sollicitatie-activiteiten

 • acceptatie nieuwe baan (nazorg)

bottom of page