top of page

Arbeidskundig advies

Om een totaalpakket aan te kunnen bieden, zijn wij de samenwerking aangegaan met een gecertificeerd en geregistreerd arbeidsdeskundige. Heeft u vragen over de begeleiding van uw zieke werknemer of over de WVP (Wet Verbetering Poortwachter)? Vraagt u zich af of de functie van uw werknemer op basis van zijn/haar belastbaarheid nog passend is? Een arbeidsdeskundige kan u helpen bij de beantwoording van uw vragen en u en uw medewerker een oplossingsgericht advies geven.

Arbeidskundig onderzoek

Wij adviseren u een arbeidskundig onderzoek uit te laten voeren als niet duidelijk is of uw zieke medewerker zijn/haar eigen werk in de toekomst nog kan uitvoeren. Vragen die bij een dergelijk onderzoek aan de orde komen:

 • Kan uw medewerker het eigen werk op termijn weer aan?

 • Is het eigen werk voor uw medewerker passend te maken?

 • Is er binnen uw organisatie ander passend werk voor uw medewerker?

 • Zijn er herplaatsingsmogelijkheden en hoe kan dat worden gerealiseerd?

 • Als er intern geen mogelijkheden zijn, wat zijn dan de mogelijkheden extern?

 • Wat is er nodig om een externe plaatsing te realiseren?

   

Arbeidskundig advies

Ziekte van een medewerker geeft tijdens de verzuimperiode veel onduidelijkheid en roept voor u als werkgever wellicht vragen op zoals:

 • Heb ik voldoende re-integratie-inspanningen verricht?

 • Heb ik het re-integratiedossier goed op orde?

 • Mag en kan mijn medewerker op re-integratiebasis werken?

 • Hoelang mag mijn medewerker op re-integratiebasis werken?

 • Voldoe ik aan de verplichtingen vanuit de WVP (Wet Verbetering Poortwachter)?

 

De situatie goed in kaart brengen en een oplossing vinden is het werk van onze arbeidsdeskundige; een onafhankelijke professional die een deskundig en objectief advies geeft.

Arbeidsdeskundige Ploni Nieboer
Als gecertificeerd arbeidsdeskundige word ik voor arbeidskundige vraagstukken met enige regelmaat door jobXchange benaderd. Daar waar nodig en mogelijk maken wij graag gebruik van elkaars expertise.

 

Daarnaast hebben wij, als krachtig antwoord op de Wet BeZaVa (Beperking Ziekte- verzuimers en Arbeidsongeschikheid Vangnetters), een samenwerkingsproduct ontwikkeld en succesvol in de markt gezet:

‘De Re-integratie Versneller’.

Wij geloven beiden in de kracht van de collectiviteit!

bottom of page