top of page

Re-integratie 3e spoor

Bent u eigen risicodrager voor de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en valt uw werknemer onder de WGA-regeling? Dan bent u na de einde wachttijd tien jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker en het betalen van de WGA-uitkering.

Uw medewerker is uitgevallen als gevolg van ziekte en heeft een 2e spoor re-integratietraject doorlopen. Binnen dit 2e spoor traject is het nog niet gelukt om een passende nieuwe baan te vinden. Uw medewerker heeft een WIA-keuring bij het UWV gehad. Wanneer uit de keuring blijkt dat uw werknemer nog benutbare arbeidsmogelijkheden heeft, dan adviseren wij een re-integratietraject 3e spoor in te gaan zetten. In het 3e spoor (WGA-traject) wordt binnen de mogelijkheden van uw medewerker alsnog gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. Door uw (ex)-medewerker te begeleiden bij re-integratie vergroot u de kans op een baan en blijft uw schadelast beperkt. Zowel u als uw werknemer zijn gebaat bij een succesvol re-integratietraject.

JobXchange werkt met ervaren en resultaatgerichte professionals die jarenlange ervaring hebben met re-integratie, outplacement, en (loopbaan)coaching. Zij hebben kennis van de regionale arbeidsmarkt en beschikken over een groot en actief netwerk. Het actief begeleiden naar een nieuwe passende functie staat binnen het 3e spoor traject centraal. Ons uiteindelijke doel is uw medewerker te helpen aan een nieuwe passende functie bij een andere werkgever. De trajectduur spreken wij in goed overleg met u af. Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop het traject start en de situatie waarin uw werknemer zich bevindt. Wij laten het 3e spoor traject goed aansluiten op de activiteiten die reeds zijn gedaan in het 2e spoor traject. Dus voor u geen overbodige kosten.

Tijdens het 3e spoor traject leren wij uw medewerker de arbeidsmarkt anno nu (het nieuwe solliciteren) op professionele wijze te benaderen. Door een mogelijke ‘snuffelstage’ of een werkervaringsplaats kan uw medewerker ervaren hoe het is, om bij een andere werkgever te werken en wat een functie inhoudt. Dit biedt u tevens de mogelijkheid om te bepalen hoeveel uren per dag uw werknemer dit werk volhoudt. Bovendien kunnen we dan helder krijgen wat uw medewerker nog nodig heeft, om voor een dergelijke functie kansrijk te worden. Denk hierbij aan een hulpmiddel, een cursus of korte opleiding. Uiteraard ondersteunen wij uw medewerker tijdens dit proces.

Gedurende het re-integratietraject heeft uw medewerker wekelijks of tweewekelijks coach- en begeleidingsgesprekken. Daarnaast zijn wij voor uw medewerker telefonisch, via whatsapp en per e-mail bereikbaar voor vragen en overleg.

Fases re-integratie 3e spoor

(optioneel)

Intakefase

 • uitvoerig intakegesprek

 • terugkoppeling aan werkgever

 • opstellen realistisch werkplan

 

Fase 1: coaching en oriëntatie

 • verwerking verlies huidige baan

 • coaching ‘Sterk naar Werk’!

 • wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik

 • loopbaantesten en/of onderzoek

 

Fase 2: arbeidsmarktoriëntatie

 • is de wensfunctie realistisch?

 • is scholing noodzakelijk?

 • zijn er voldoende vacatures?

 • in loondienst of als zzp-er?

 • opstellen persoonlijk zoekprofiel

 

Fase 3: updaten sollicitatievaardigheden

 • opstellen of updaten curriculum vitae

 • persoonlijke en effectieve motivatiebrief

 • workshop presentatie en representatie

 • het nieuwe solliciteren (skype-gesprek etc.)

 • effectief solliciteren (jobalerts etc.)

 

Fase 4:  baan veroveren

 • personal branding vanuit intrinsieke motivatie

 • profilering via LinkedIn en Facebook

 • video-pitch (optioneel)

 • netwerken

 • benaderen flexbureaus

 • bemiddeling bij potentiële werkgevers

 • ondersteuning bij uw sollicitatie-activiteiten

 • acceptatie nieuwe baan (nazorg)

bottom of page