top of page

Privacy & Klachtenregeling

In het privacyreglement van jobXchange is vastgelegd op welke wijze vertrouwelijke en/of persoonlijke gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden behandeld. Het privacyreglement van jobXchange is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is bijgewerkt op 25 mei 2018.

In de klachtenregeling van jobXchange staat beschreven op welke wijze een klacht behandeld zal worden indien een opdrachtgever, cliënt of werkgever het niet eens is over de wijze van behandeling.

Het privacyreglement en de klachtenregeling zijn bij jobXchange op te vragen.

bottom of page